PRVI NACIONALNI SIMPOZIJUM SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM

O POREMEĆAJIMA ISHRANE I GOJAZNOSTI:

MITOVI – ISTINE – IZAZOVI – PERSPEKTIVE

06.04.2023BEOGRAD, HOTEL CROWNE PLAZA
08:00 - 09:00Registracija učesnika
09:00 - 09:10Uvodna reč
09:10 - 10:50SESIJA: POREMEĆAJI ISHRANE KAO “VRH LEDENOG BREGA”
Moderatori:
Prof. dr NIkola Vojvodić,
Prof. dr Srđan Milovanović
Neurobiologija poremećaja ishraneProf. dr Nikola Vojvodić
Etiologija i klinička slika poremećaja ishranePrim. dr Ana Kesić
Poremećaji ličnosti i poremećaji ishraneProf. Dr Darko Marčinko
Psihotični poremećaji i poremećaji ishrane Prof. dr Nađa Marić-Bojović
Uticaj psihofarmaka na ishranu Prof. dr Srđan Milovanović
Diskusija
10:50 - 11:10Kafe pauza
11:10 - 13:00SESIJA: POREMEĆAJI ISHRANE – LIČNI, PORODIČNI I SOCIJALNI ASPEKTI
Moderatori:
Prof. dr Miodrag Stanković,
Doc. dr Snežana Lukuć
Maudsley pristup-porodična psihoterapija terapija za adolescentnu
anoreksiju nervozu - savremena dostignuća
Dr Mima Simić
Psihodinamika poremećaja ishrane - prikaz slučajaDr Sabina Jahović
Poremećaji ishrane i društvene mrežeProf. dr Olivera Vuković
Pitanje volje i motivacije u lečenju poremećaja ishrane i gojaznostiVladimir Borovnica
Kontroverze lečenja i prinudno lečenje?Nataša Novaković, pravnik OSCE
Diskusija
13:00 - 13:20SPONZORSKO PREDAVANJE - NOVO NORDISK PHARMA
13:20 - 14:20 Pauza za ručak
14:20 - 16:00SESIJA: TERAPIJA GOJAZNOSTI – ŠTA I KAKO LEČIMO?
Moderatori:
Prof. dr MIloš Bjelović,
Prof. dr Olivera Vuković
Farmakoterapija gojaznostiProf. dr Radan Stojanović
Brze dijete-primamljive na prvi pogled ali zašto ipak neProf. dr Jagoda Jorga
Metabolički sindrom Doc. dr Snežana Lukić
Gojaznost kao izazov za psihoterapijuPrim. dr Marija Đurović
Barijatrijska hirurgija - pro et contraProf. dr Miloš Bjelović
16:00 - 16:20SPONZORSKO PREDAVANJE - PHARMASWISS
16:20 - 16:45Kafe pauza
16:45 - 19:15PANEL DISKUSIJA
Roditelji i obolelI od poremećaja ishrane: naša priča
Zatvaranje Simpozijuma