1. Nacionalni simpozijum sa međunarodnim učešćem o poremećajima ishrane i gojaznosti

Mitovi – Istine – Izazovi – Perspektive

PREDAVAČUSTANOVA
1.Prof. dr Darko Marčinko

Odeljenje za psihijatriju, KBC Zagreb, Hrvatska
2.Prof. dr Jagoda Jorga, specijalista higijene
3.Prof. dr Miloš Bjelović, hirurgOpšta bolnica Euromedic
4.Prof dr Nađa Marić-BojovićInstitut za mentalno zdravlje, Beograd
5.Prof. dr Nikola Vojvodić, neurologKlinika za neurologiju, UKCS
6.Prof dr Olivera VukovićInstitut za mentalno zdravlje, Beograd
7.Prof. dr Radan Stojanović, klinički farmakologInstitut za farmakologiju i toksikologiju MF UB
8.Prof dr Srđan Milovanović, psihijatarKlinika za psihijatriju, UKCS
9.Prim. dr Ana Kesić, dečiji psihijatarKlinika za dečiju neurologiju i psihijatriju, UKCS
10.Prim. dr Marija ĐurovićKBC “Dragiša Mišović”
11.Doc dr Snežana Lukić, internista-gastroenterologUKCS
12.Dr Mima Simić, psihijatarUk, Maudsley
13.Dr Sabina Jahović, dečiji psihijatar, psihoalanitičar
14.Vladimir Borovica, klinički psihologKBC “Dr Dragiša Mišović”
15.Nataša Novaković, pravnikOSCE